TiN Titanium Nitride / Gold Ar15 Takedown / Pivot Pin set
Click To Enlarge

Titanium Nitride / Gold Ar15 takedown & pivot pins. Replaces standard takedown/pivot pins.

  • Item #: tin takedown pivot pins

TiN Titanium Nitride / Gold Ar15 Takedown / Pivot Pin set

Price: $39.67
Availability: Temporarily Out-of-Stock
Reviews (0) Write a Review
No Reviews. Write a Review